Adın Yazılacak Mücevher Taşa! / M. Kemal ATATÜRK (1881 - ∞)


(Kid A) #1

Atamıza bir başlık çok mu be Muhit?

Emanetin bugünlerde sallanıyor ancak yıkılmasına izin vermeyeceğiz! İzindeyiz!


(Miraç) #2

Çok özlüyoruz onu be!


(Çağatay Başkaya) #3

İyi akşamlar arkadaşlar, Atatürk'le kalın!


(.) #4

Bunu buraya bırakayım da


(Aykut Çetin) #5

(Eren) #6

@Geek_Lord Comarlara inat bu konuyu sonsuza kadar basa tutturun.


(Doğukan Çolak) #7

(Ata Öztürk) #8

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!


(Doğukan) #9

(anon79676452) #10

İyi geceler.


(Şıpıdık öldürmeli) #11

Bir nutuk okuyoruz mu yapsak napsak


(Yes, right. I hang up the phone and leave the sardines.) #12

Yapalım be. Çok mu ATAMA :+1:🏼


(Yes, right. I hang up the phone and leave the sardines.) #13

Affet bizi ATAM 202020


(Winston Smith) #14

Bahçe mimarı Mevlüt Baysal anlatıyor:

Atatürk'ün Çankaya Köşkü'ndeki bahçesini yapıyordum. Bir gün Atatürk, yaveri ve ben bahçede dolaşıyorduk. Çok ihtiyar ve geniş bir ağacın Atatürk'ün geçeceği yolu kapadığını gördük. Ağacın bir yanı dik bir sırt,diğer yanı suyu çekilmiş bir havuzdu. Ata,havuz etrafındaki kısma yaslanarak karşı tarafa geçti. Derhal atıldım:

''Emrederseniz derhal keselim Paşam.'' Bir an yüzüme baktı, sonra:

''Sen hayatında böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki keseceksin !''


(Palyaço gibi giyinen ucubelerle kötü bir geçmişimiz var!) #15

Boynunda idam fermanı varken vatanını kurtarmaktan başka bir şey düşünmeyen tek yüce insan.

Atam sana layık olamadık.


(Umut Zeren) #16

Ne kadar da tanıdık değil mi?


(Winston Smith) #17

Kral Edward İstanbu'a geldiği zaman, yatından bir motora binerek Dolmabahçe Sarayı'na yanaşır. Atatürk de rıhtımda onu beklemektedir. Deniz dalgalı olduğundan, kralın bindiği motor, sürekli inip çıkmaktadır. İmparator rıhtıma çıkmak istediği bir sırada, eli yere değerek tozlanır.

O sırada Atatürk elini uzatmış bulunduğundan, kral da ona elini uzatmadan önce mendiline silmek ister. Ama Atatürk hemen devreye girer ve:

''Yurdumun toprağı temizdir, o elinizi kirletmez.'' diyerek kralı elinden tutup rıhtıma çıkarır.


(Deus Meus) #18

Şu resmini ilk defa görüyorum.


(Kid A) #19

Şu da var. Adamda LİDER karizması var ya.


(Serkan of İzmir) #20