Muhit Siyaset Başlığı


(Devrim) #2304

:man_facepalming:


(Bungalow Bill) #2305

Ahlaki üstünlük kısmına bir şey demiyorum. Güçlü olan haklı çıkar. Buna uygun argüman ve tarih üretir.

Hatalı değerlendiriyorsun. Hepimiz bir devletin, kültürün ve milletin bir parçasıyız. Bu senin diline, hareketlerine ve düşünce biçimine yansır. Bu gerçeklerin dışında bir düşünce dünyası oluşturmak geçmişini ve benliğini reddetmektir. Tabi tam olarak bunu yapmıyorsun. Bunları söylemenin nedeni liberalizmi, bireyselciliği benimsemen. Ama bu düşünce akımlarının da bir geçmişi ve geleneği var.

Kısacası demek istediğim, geçmişte yaşanmış olayları ve olguları insan hakları, iyilik, kötülük gibi soyut kavramlara bağlamak saçma. İnsanların ve devletlerin zorunlu ihtiyaçları var ve buna yönelik politika üretiyorlar, böyle olmaya da devam edecek.

Net olarak ifade etmek lazımdı. Bir çıkar savaşını daha fazla romantize etmenin anlamı yok. Savaşla kazanılmış topraklar, antlaşmayla seçimle verilmez. Bu somuttur.


(Can) #2306

Savaşta kazanılmış topraklar antlaşmayla seve seve verilir. Seçimle verilmez.


(Bungalow Bill) #2307

Antlaşma için de savaş gerekiyor işte. Türkiye özelinde savaşsız çözülmez eğer ayrılık isteniyorsa.


(Can) #2308

Neville Chamberlain ve Edward Frederick Wood Almanya ile savaşmamak için tüm Afrika kolonilerinden, hatta Britanya adalarından bile vazgeçmeye hazırdı.


(Gazi Audomarus Fridia DCLXVI PFVV Pipinpadaloxicopolis the First) #2309

Madem bu somut bir gerçeklik o zaman neden benliğimi "reddedebiliyor"um? Neden okullar ve medya sürekli bunu empoze etmeye çalışıyor? Neden “Bunu yapmamalısın, bir Türk şunu yapar” gibi uyarılar alabiliyorum.

Bu bir gerçeklik değil, toplumlar tek düze ortak özellikler, ortak kişilikler paylaşmalarına gerek olmayacak kadar kompleks yapılardır.

Böyle bir şey paylaşıyor olsak bile bu bir kenarda duracak bir "gerçek"tir. Benim bunun üzerinde hareket etmem, kendimi bunun üzerinden tanımlamam gibi bir gereklilik yoktur. Eğer böyle bir gerçeklik olsaydı zaten ancak kendimi bunun üzerinden tanımlardım, herhangi bir eksternal etkene gerek kalmazdı.

Yani, ben ifade edemiyorum dahi bu cümledeki yanlışlığı.

Bir birey olarak olayları bireysel değerlendiririm. Ben bu vatana bir sevgi duymuyorum, bu millete bir sevgi duymuyorum, herhangi bir vatana ve millete de sevgi duymuyorum.

Ve vatan millet gibi kavramlar üzerinden adam öldürülmesini yanlış buluyorum. Neden yapayım böyle bir şey? Neden seveyim vatanı?

Eğer bu benim varlığımın kimliğinin bir parçası olsaydı, yapmamamın mümkün olmadığı bir şey olsaydı yapamazdım zaten. Ama yapmayabiliyorum ve yapmak için hiçbir neden görmüyorum.

Bunu yapanlara da karşıdakinin de kendi yaptıklarının aynısını yaptıklarını hatırlatıyorum.

Bunlar o kadar romantik o kadar poetik sözler ki.


(Ertunç Doğan) #2310

Tarihte savaşta kazanılıp antlaşmada kaybedilmiş çok toprak vardır. Bu bir gerçektir. Kürt Sorunu 100 yılı aşkın bir sorundur. Bizim burada yapmamız gereken 2 tarafında beraber yaşayacağı ve belirli bir sorun yapmayacağı bir toplum oluşturmaktır. Bizden öncekiler bunu mu yaptı (2 tarafı da kastederek) , hayır.
Fakat biz böyle mi yapmalıyız, evet.


(Hear me and rejoice) #2311

Bu sonuçları nasıl buldunuz.Bu ankette meral akşener %21 alıyor


(Bungalow Bill) #2312

Farklı olgular farklı şartlar doğurabilir, pek tabi Türkiye için de böyle bir durum
gerçekleşebilir. Ama bu çok az bir ihtimal. En azından önümüzdeki 30 yıl için.

Böyle bir durum için de güce sahip olmak lazım. Kimse argümanlarla toprak kazanmıyor, bunu söylüyorum.

Ben böyle bir durumdan bahsetmiyorum. Her insan nasıl doğduğu aileyi seçemiyorsa içinde doğacağı kültürü ve anadilini de seçemez. Ve nasıl aile insan üzerinde önlemeyeceği etkiler bırakıp bundan sonraki hayatını şekillendiriyorsa aynısı dil ve kültür için de geçerli.

Bu durum senin vatanı sevmeni gerektirmez veya sana bir bariyer koymaz ama istesen de istemesen de karakterini ve bakış açını etkiler. Bu herkesin tek tip olacağı veya devletin güdümünde yaşayacağı anlamına da gelmez, çok karmaşık bir şey söylemiyorum. Alakasız yerlere çekmişsin.

Senin seçimin. Yapamazsın demiyorum. Ama dil, kültür, edebiyat gibi olgular büyük zaman dilimlerinde gelişir, Bir insan hayatı bunu değiştirmeye yetmez. Hepimiz eğer somut bir şey ortaya koymaya çalışıyorsak bir geleneğin parçası olmak zorundayız. Sen de batı geleneğinin parçası olmayı seçmişsin, olabilir.

Ama benim için ‘‘il gider, töre kalır.’’ Bir İngiliz’in kendisini ifade etmesinin en iyi yolu İngilizce’dir. Kendi hayatını içinde bulunduğu toplumun kültürüne ve diline eklemler. Bir insanın kendini ifade etmesinin en mükemmel yolu kendi kültürünün içinden geçer. Temel olarak söylediğim bu. Belli ki sen farklı düşünüyorsun.

Hakikaten öyle. Yine de laf karın doyurmuyor. Bazı şeylere etki etmek mümkün değil.

Konunun özüne dönecek olursak bu mesele toplumsal ihtiyaçlar ve kimlik sorunu çerçevesinde bir çıkar savaşıdır. Kürdistan’ın neden kurulmak istendiğine ve bölgedeki güçler dengesine bakarsanız bir kaç bir şey oturur. Soyut argümanlarla toplumsal meseleler düzelmiyor.

Bir İyipartili olarak çok aklıma yatmadı. Son zamanlardaki atmosfer öyle hissettirmiyor. İyi partinin 12-14 bandını üzerinde alabileceğini tahmin etmiyorum. Erdoğan’ın da 45’in altına düşmesi sürpriz olur.


(Friendly Neighborhood Spider-Man ) #2313

AKP ve RTE’nin oyu %40’ın altına düşmez bence. Dip dalga her şeyi belirleyecek.


(Deniz) #2314

Bana da öyle geliyor ama neden öyle geldiğini bir türlü anlamıyorum. 7 Haziran’da %40.9 oy aldı AKP mesela. 7 Haziran’ı mı, 1 Kasım’ı örnek almalıyız?


(Gazi Audomarus Fridia DCLXVI PFVV Pipinpadaloxicopolis the First) #2315

Benim söylediğim içinde doğduğumuz toplumları seçebiliriz değil, ben benim söylediğime verilen bir cevap sonucunda benim söylediğime dayanarak ve senin söylediğinden anladığım kadarıyla bir şey söylüyorum, eğer senin söylediğin bununla alakalı değilse, demek ki en başından benim söylediğimle alakalı bir şey söylememişsin.

Benim söylediğim, ırk, millet, vatan gibi kavramların beni ilgilendirmeyen hayali kavramlar olması, yaptığım hiçbir şeyi bunların etrafında şekillendirmek zorunda değilim ve devlet de beni veya herhangi bir başka kimseyi bu veya herhangi bir doğrultuda şekillendirmeye çalışmamalı.

Ben herhangi bir geleneğin parçası olmayı seçmiyorum, herhangi bir gelenek benim kişisel tercihlerimi karşılamıyor.

Seçim meselesine gelirsek dediğine katılıyorum.


(Friendly Neighborhood Spider-Man ) #2316

Çünkü özellikle MHP ve HDP’ye emanet oylar gitti. Bunlar ortada kalan seçmenlerdi. Haziran-Kasım arasındaki dönem malum. O emanet oyların hepsini geri aldı AKP. Hatta ilk kez kemik MHP tabanından dahi oy aldı.


(I sexually Identify as an Attack Helicopter. Ever since I was a boy I dreamed of soaring over the oilfields dropping hot sticky loads on disgusting foreigners. People say to me that a person being a helicopter is Impossible and I’m fucking retarded.) #2317

Bu arada kaynamış ama ben sana dayatma yapıyorsun demedim genelleme yapmamalıyız demek istedim.


(Deniz) #2318

Tmm salalım bence. Evet aşırı kaynadı çünkü. :smile:


(Bungalow Bill) #2319

Referandumu almak en sağlıklısı. En iyi anket şirketi de KONDA’dır. Seçime az kala açıklarlar.

Bu pek mümkün değil işte, kullandığımız dil bile bir geleneğin parçası, kimse sıfırdan tek başına bir şey üretmiyor. ‘‘Gelenek’’ kelimesini geleneksel anlamda kullanmıyorum.


(Hear me and rejoice) #2320

Eğer akp mhp %45i bile geçemez ise büyük başarısızlık olur.Meclis de en azından muhalif üstünlüğü olur


(Gazi Audomarus Fridia DCLXVI PFVV Pipinpadaloxicopolis the First) #2321

Hayır mesela, felsefi tutumum farklı, kıyafet tarzım farkı, giyim stilim farklı, konuşma dilim farklı… Çoğu birden fazla gelenekten parçalar içermekle birlikte total olarak da kesinlikle hiçbir var olan geleneğin parçası değiller. Var olan geleneklerden parçalar içeriyorlar ama hiçbir geleneğin parçası değiller. Burada bahsettiğin “geek geleneği” gibi bir şey olsa dahi.

Ki bu tarz gruplandırma ve genellemeler yapılamayacak kadar kompleks hayvanlar insanlar.


(Bungalow Bill) #2322

Parça parça baktığında bir geleneğin içine giriyor.

Değiller. Öyle olsaydı herkes her alanda kendine özgü şeyler üretebilirdi. Ama sadece çok küçük bir grup insan sadece bir veya iki alanda farklılık üretebiliyor. Ortalama insanın inandığı dinden tut, sanat zevkine kadar toplumdaki yaygın, trend anlatılardan farklı değil.

Ama başlığı daha fazla saptırmak istemiyorum. Şu raddeden sonra da aynı argümanın farklı varyasyonlarını yazıp duracağız. İyi akşamlar.


(Winston Smith) #2323

Erdoğan ki kadar kötü bir reklam kampanyası hayatımda görmedim. Tamam politika gorkusuzluk sanatıdır ama adamın öyle bir iddiası var ki sanki o olmasa ülke elden gidecek.