Muhit Siyaset Başlığı


(Can) #268

Orta Doğu probleminin neresi büyük bir siyasi hasar? Şu an sadece civar ülkelerine zarar vermekte, toplumlarda yüz senedir aynı toplumlar.

Örnek verebilir miyim? Mesela Almanya’nın bölünmesi, dolaylı yollardan Soğuk Savaşın başlamasının sebebi II.Dünya Savaşının siyasal bir hasarından kaynaklanır.

Tatmin olunmadıysa, Stalin’in poltikalarından dolayı Çin ve Rusyanın kendi içinde ayrılmasıda bir siyasi hasardır. II.Dünya Savaşıyla çok alakası olmasada.


(Gazi Audomarus Fridia DCLXVI PFVV Pipinpadaloxicopolis the First) #269

I respectfully disagree, Orta Doğu Problemi tüm Dünya’yı epey etkileyen bir sorun. Mülteci krizlerinden ekonomik hareketlere oradan terör örgütlerine çok fazla etkili olmuş, büyük bir problem.
Senin mantığınla bakarsak zaten tonlarca filmi çekilmiş.
Ama senin bahsettiklerin daha büyük problemler (overall) olsa da meselenin bu olduğunu zannetmiyorum. Öbür konularda haklısın ama.


(Burak) #270

Büyük ölçüde sebebi bu. Üzerinden neredeyse bir asır geçtiği için kaynak bulup doğru bilgiye ulaşmak bir hayli zor. Üstelik 1. Dünya Savaşı’nda yenilen devletler yıkıldı yerlerine yenileri kuruldu, bu sebepten devletlerin kayıt altında tuttuğu tarihi belgeler de yanmış, kül olmuş, zarar görmüş olabilir.


(Can) #271

Ben şu an I.Dünya Savaşı hakkındaki bilgiye konum itibariyle daha iyi bilgi alabileceğimi düşünüyorum. Çok çaplı bir araştırılma yapılırsa savaşın genel hatları bile çıkar.

Mülteci problemleri tüm Dünya genelinde bir sorun, işin en başından bakarsan mülteci dediklerin zaten Yahudiler, Orta Doğuya gele gele 2013’ten sonra geldi. Geldi de, onunda bu sorunla alakası yok.

Orta Doğu sorunu dediğimiz Osmanlı sonrası Arap - Yahudi ve üstüne Arapların kendi aralarında paylaşamadığı Levant bölgesinden ibaret.


(Burak) #272

Genel hatlarını çıkartmakta bir problem yok ki zaten? Dizi/Film sektörlerinde savaşın toplum ve bireylerin üzerinde yarattığı zararları anlatabilecek kadar detaylı bilgiye ulaşılamaz. Biz Osmanlı’dan kalan belgelerle az çok bilgi sahibiyiz, büyük prodüksiyonlu bir işe kalkışırsak belki ortaya eli yüzü düzgün bir şey çıkarabiliriz, ama o da imkansız.


(Can) #273

Bilgiye şu an itibariyle ulaşmak zor geç kalındı çünkü, soğuk savaş döneminde de çok savaş filmi yapılmadı anladığım kadarıyla bunalımdan dolayı. Ama yine bir bütçeyle yapılır, niye olmasın? İlla Savaşa şahit olmuş biri vardır.


(Gazi Audomarus Fridia DCLXVI PFVV Pipinpadaloxicopolis the First) #274

Fazla küçümsüyorsun bence, ortada "Yahudiler ve Araplar"dan çok daha fazla aktör var. İran ve Suudi Arabistan kesinlikle aynı cephede değil mesela. Ortada var olan enerji yataklarını ele geçirebilmek (ve tüm Orta Doğuya hem fiziksel hem ideolojik olarak hükmedebilmek) gibi mücadelelerin olmasının yanı sıra:

Bu konuda da kesinlikle haksızsın bence , zira burada Arap toplumlarının siyasi düzenlerinin olmamasından kaynaklanan bir Arap Baharıyla ülkelerindeki düzen bozulduğu için iltica eden insanlardan bahsediyoruz. Yahudilere bağlamak çok dolaylı olur. Etkiledi mi, evet, ama buradaki asıl problem Osmanlı’nın Orta Doğu’daki topraklarının yapay olarak paylaştırılması ve çeşitli aile/kabilelere maddi destek sağlanması.


(Can) #275

Tamamda, bende diyorum sana bu bambaşka bir olay. Orta Doğu Sorunu (WWI Sonrası Oluşan) Yahudi-Araplar arasında bir sorun. Senin bahsettiğin şey ise günümüzde ki Arap Baharı.

Araplar siyasi düzenlerden çok dini düzenlerle hareket eden bir toplum olduğundan, zaten biri birinin üstünde tarihi hak iddia edemiyor. Hepsi bu olmayan seçeneği var gibi kabul edip, kendi aralarında savaşıyorsa sebebi budur.

Birde İran ve Suudi Arabistan konusunda ise işte aktörlerin arttığı konusunda haklısın. En belirgin aktör zaten ABD.


(Gazi Audomarus Fridia DCLXVI PFVV Pipinpadaloxicopolis the First) #276

Diyorum ki:

Ama mesela bugünkü çoğu “dini” mesele aslında siyasal indüklenmiş meseleler. Normalde çoğu aynı parçası olan insanları kafana göre sınırlara ayırırsan orada ciddi problemler oluşturursun. Orta Doğu’da olan da bu. Yahudilerin gelmesinden çok daha büyük bir sorun kaynağı bu ve WW1 nedenli.


(Can) #277

Mesela? İyide, toprakları paylaştıran Osmanlı olsa canımı ye. Toprakları ona buna paylaştıranlar İngilizler, onlarda oradan zaten WWII gibi çekilecekler. İngilizler sadece süreci uzatmış oluyor. Yalnız senin dediğinle benim dediğim çok farklı.

Şu Orta Doğu Sorununun Siyonizmle alakalı olduğu konusunda bir kere anlaşalım. Benim dediğim olay topluluğu 6 Gün Savaşı, İsrail - Suriye Savaşları gibi savaşlar. Tamamı da İsrail civarında geçiyor, en geniş bölgesi ise Levant. Orta Doğunun sadece 3/1’i. Bunu tüm Orta Doğuya indirgemek çok saçma olur.

Günümüzdeki problem, başka bir Orta Doğu Sorunu.


(Gazi Audomarus Fridia DCLXVI PFVV Pipinpadaloxicopolis the First) #278

Anlaşamadığımızda anlaşalım bence :smiley:


(Can) #279

Son kez söyleyeyim:

Benim dediğim Orta Doğu Sorunu (WWI hatta Siyonizmin başlangıcı ile kabul edilen) Tamamen bir miras davası problemi ve sadece civar bölgelerini ilgilendiriyor.

Anladığım kadarı ise senin dediğin tüm Orta Doğuyu kapsayan, içinde Irak İşgali’nden Arap Baharına kadar herşeyin olduğu bir olay. Doğru muyum?


(Gazi Audomarus Fridia DCLXVI PFVV Pipinpadaloxicopolis the First) #280

Doğrusun ve bunun WWI’de Osmanlı’nın doğal süreciyle yıkılmayıp toprakların ve imkanların yapay olarak paylaştırılmış olmasından kaynaklandığını düşünüyorum (bunu diyen tek ben de değilim gerçi ama).


(Can) #281

Anladım o zaman doğru iletişim sağlayamadık. Tamam, benim bahsettiğimle bu çok ayrı işte. Bu bahsettiğim olay paylaştırılma anlamında WWII’den sonra başlıyor, ilk savaşta 1947’de patlak veriyor. (Savaştan kastım ilk sıcak çatışma)

Arapların bence dediğin konudaki kafaları oldum olası var, sadece (bence) dini liderlerin izinden gittiklerinden, milli benlikleri yok hani Iraklı, Suriyeli, Fizanlısı yok, Bedevisi var, Türkmeni var, Arabı var. Bi ara Osmanlılı olmuşlar, bir ara Memlûklü olmuşlar, bir ara Arap olmuşlar…

Şu an bu milli benlikten ziyade tarihi topraklarda belli olmadığından, herkes birbirine nasıl hak iddia edeceğinden şaşkın. Böyle bir hakları olmadığından da su altından örgütleri beslemekle işler kontrole alınıyor.

Çözümü nedir? Arap anlayışı için bence Tek Devlet, günümüz şartlarına görede illa ki bir toprak değişimi yapılmak isteniyorsa, Osmanlı’nın Orta Doğu eyaletleri ve Haçlı seferleri sırasındaki küçük beyliklerin etnik soylarına göre bir harita yaratılabilir. Ama ben yine pek değişik bir sınırın çıkacağını sanmam. Hatta burada kazanan olmaz, kaybeden olur. Ya bölgede ki ülke sayısı artar, ya da kan daha fazla dökülür. Çünkü bu seferde eski sınırlar baz alınarak kararlar verilip hak iddialarında bulunulacaktır.


(Gazi Audomarus Fridia DCLXVI PFVV Pipinpadaloxicopolis the First) #282

(Doğukan Çolak) #283

Orta doğu sorunu 2.Dünya Savaşından çok çok öncelere dayanmakta. Üç büyük dinin çıkış noktası, kutsal şehirlerin bulunduğu bölge, zengin petrol yatakları, bereketli topraklar…
İlk uygarlıklardan beri Orta Doğuda savaş var, kan akıyor, dünyayı kapsayan sıkıntılar yaratıyor. Ben şahsen Orta Doğuda sorunların biteceğini düşünmüyorum kıyamete kadar.


(Gazi Audomarus Fridia DCLXVI PFVV Pipinpadaloxicopolis the First) #284

Yanlış bir düşünce tarzı, Orta Doğu’nun barışçıl olup da Dünya’da başka yerlerin görece vahşi olduğu zamanlarda oldu. Günümüzde baktığımız için sadece bu yönlerine odaklanıyoruz veya böyle olarak düşünüyoruz. Ama Persler, Sümerliler, Abbasiler, Mısırlılar (Kısmen). Dünya medeniyetinin en zirve noktalarından bazıları bu yerde yaşandı. Her zaman dediğim gibi medeniyetler bir döngü içindedir, yükselir ve alçalırlar, iyileşir ve kötüleşirler, aksini düşünmek belli kapalı bakış açılarının getirisidir.


(meta) #285

Fakat iletişim kolaylığı bu döngüyü kıracak bana kalırsa. Rollerin tamamen değişebileceğini düşünmüyorum bundan sonra.


(Doğukan Çolak) #286

Çok haklı olduğun bi konu hocam, tarih boyunca medeniyetlerin yükseleceği ve düşeceği. En büyük medeniyetler Orta Doğuda kuruldu ve yıkıldı. Her iki süreçte kanlı bir süreçtir genelde.
Orta Doğuda belli bir süre barış oldu ama asla kesin bi çözüm bulunamadı ve bulunmayacağını düşünmekteyim ben. Gerçi barışı sağlayamamak insanlığın ortak sorunu.


(Gazi Audomarus Fridia DCLXVI PFVV Pipinpadaloxicopolis the First) #287

Ben asıl bundan sonra rollerin çok çok daha fazla değişebileceğini düşünüyorum. Dünya artık çok daha küçük, çok fazla güç var ve güç neredeyse çok kolay erişilebilir bir hale geldi. Roller bundan sonra epey bir değişecektir.